Kratom

10 producten

12 24 36

10 producten

12 24 36

Kratom - Mitragyna Speciosa

Kratom ( Mitragyna Speciosa Korthals)is een entheogene plant met veel verschillende gebruiksmogelijkheden. De laatste tijd is het recreatieve gebruik van kratom vanwege deeuforischewerking wereldwijd steeds populairder geworden. Traditioneel werd kratom echter alleen gebruikt in Thailand en in sommige delen van Maleisi. Naast kratom (of krathom) is het ook bekend onder de namen ithang, kakuam, thom, ketum of biak.
Kratom heeft een sterk effect op je humeur en je energie. Het helpt bijzwakke zenuwen, terwijl het gevoel wordt omgeschreven als gelukkig, sterk en actief, met een kalme geest en een sterke wil tot werken.De effecten zijn na 5 tot 10 minuten voelbaar en kunnen enkele uren duren.

Kratom als opiumvervanger

Kratom bevat een aantal actieve stoffen, zogenaamde alkaloden, waarvan mitragynine vermoedelijk de belangrijkste effecten veroorzaakt. Mitragynine is een opiaat-agonist, wat betekent dat het een effect heeft op de opiaat-receptoren in je hersenen. Deze receptoren benvloeden je onder andere je humeur. Mitragynine bindt zich aan deze receptoren en verbetert je humeur en geeft een euforisch gevoel, net als opiaten zoals herone en opium.

Het grote verschil tussen kratom en opiaten is dat mitragynine vooral de zogenaamde delta-receptoren in de hersenen stimuleert, terwijl opiaten zich binden aan de mu-receptoren. In hogere doses stimuleert mitragynine steeds meer ook de mu-receptoren. Dit is waarschijnlijk de reden dat kratom in lage dosis een stimulerend effect heeft en in hogere dosis een narcotisch effect, en dat het niet (sterk) verslavend is.

Kratom bij depressie en angst

Volgens verschillende bronnen heeft mitragynine ook een effect op het humeur en zwakke zenuwen. Een aantal chemische stoffen in de hersenen bepalen je geestelijke gesteldheid. De meest bekende daarvan is serotonine. De meeste antidepressiva benvloeden de aanmaak van deze stof, maar de effecten van serotonine zijn relatief zwak in vergelijking met die van andere neurotransmitters als dopamine en opiaten, die een zeer sterk effect hebben op hoe je je voelt.

Dat de meeste chemische reguliere middelenhet serotonineniveau benvloeden, komt omdat dit niet verslavend is. Er is echter bewijs dat doet vermoeden dat een gebrek aan opiaten een grotere invloed hebben op je gemoedstoestanddan een gebrek aan serotonine. Hier zou kratom een rol kunnen spelen.

Copyright © 2016 Magento. All rights reserved.